top of page
spletna podlaga Šencur.png
37.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Pipanova cesta

- opozorilo

OPOZORILO

Ni urejenih peščevih površin. Nevaren odsek.

NAVODILO

Hodim previdno ob levem robu ceste in sem pozoren na vozila, ki vozijo po cesti.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
PREVIDNOST_Val.png
1.png

Srednja vas pri Šenčurju - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem po drugi strani ceste, kjer je pločnik.

PREVIDNOST_Val.png
2.png

Srednja vas pri Šenčurju - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
3.png

Srednja vas pri Šenčurju - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
4.png

Srednja vas pri Šenčurju - konec pločnika 

NAVODILO

Pot nadaljujem desno po pešpoti na prehod in potem naprej na pločnik.

PREVIDNOST_Val.png
5.png

Srednja vas pri Šenčurju - informacija

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
6.png

Srednja vas pri Šenčurju - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem po drugi strani ceste, kjer je pločnik.

PREVIDNOST_Val.png
7.png

Srednja vas pri Šenčurju - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem po drugi strani ceste, kjer je pločnik.

PREVIDNOST_Val.png
8.png

Sajovčevo naselje
- prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
9.png

Sajovčevo naselje
- prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
10.png

Pipanova cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem po drugi strani ceste, kjer je pločnik.

PREVIDNOST_Val.png
11.png

Pipanova cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
12.png

Velesovska cesta

- prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
13.png

Pipanova cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
14.png

Pipanova cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
15.png

Pipanova cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem naravnost po cesti, kjer je manj prometa.

16.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

17.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

18.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Prečkam na prehodu. pot nadaljujem levo ob steni šole do vhoda.

19.png

Pipanova cesta
- površina za pešce

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno hodim ob steni šole, kjer je vrisana površina za pešce. na prehodu za pešce.

20.png

Velesovska cesta

- prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

21.png

Velesovska cesta

- prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

22.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

23.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

24.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

25.png

Pipanova cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

26.png

Pipanova cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

27.png
PREVIDNOST_Val.png
28.png

Gasilska cesta - prehod 

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

29.png

Kranjska cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

30.png

Kranjska cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

31.png

Partizanska ulica
- prehod 

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem po drugi strani ceste, kjer je pločnik.

32.png

Partizanska ulica
- prehod 

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil. Pot nadaljujem po drugi strani ceste, kjer je pločnik.

33.png

Partizanska ulica
- prehod 

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

34.png

Kranjska cesta - prehod

PREVIDNOST_Val.png

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

35.png

Gasilska cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
36.png

Gasilska cesta - prehod

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu za pešce, ko se prepričam da ni vozil.

PREVIDNOST_Val.png
38.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Pipanova cesta
- ni peščevih površin

OPOZORILO

Ni urejenih peščevih površin. Nevaren odsek.

NAVODILO

Po tem odseku ne hodim, hodim po cesti za lokalom, kjer je manj prometa.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
39.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Pipanova cesta

- ni prehoda

OPOZORILO

Pločnik se konča. Ni prehoda za pešce.

Nevarna točka.

NAVODILO

Ne uporabljam te poti. Hodim po pločniku, ki se nadaljuje v stezo za pešce ob stavbi šole.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
40.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Weingerlova ulica

- prehod

OPOZORILO

Ni urejenega ustreznega prostora za čakanje

pred prehodom. Nevarna točka.

NAVODILO

Previdno prečkam na prehodu. Po cesti kjer ni pločnikov hodim previdno ob levem robu.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
41.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Štefanova ulica

- ni peščevih površin

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce.  

NAVODILO

Hodim previdno ob robu ceste in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
42.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Štefanova ulica

- ni peščevih površin

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce.  

NAVODILO

Hodim skrajno ob levem robu ceste in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
43.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Stružnikova pot
- ni peščevih površin

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce.  

NAVODILO

Hodim skrajno ob levem robu ceste in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
44.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Gasilska cesta

- prehod

OPOZORILO

Ni urejenega ustreznega prostora za čakanje

pred prehodom. Nevarna točka.

NAVODILO

Ne uporabljam tega prehoda. Cesto prečkam na prehodu v krožnem križišču.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
45.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Belharjeva cesta
- ni peščevih  površin 

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce. Nevaren odsek.

NAVODILO

Hodim previdno ob robu ceste in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
46.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Mlakarjeva ulica
- ni peščevih površin 

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce.  

NAVODILO

Hodim previdno ob robu ceste in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
47.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Mlakarjeva ulica
- ni peščevih površin 

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce.  

NAVODILO

Hodim previdno ob levem robu in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
48.png
NEVARNOST_Lilly_edited.png

Delavska cesta
- ni površin za pešce 

OPOZORILO

Ni urejenih površine za pešce. Nevaren odsek. 

NAVODILO

Hodim previdno ob robu ceste in sem pozoren na vozila.

NEVARNOST_Lilly_edited.png
bottom of page